Thin-Film Coated Glass

Innovative Optics Laser Glasses

Thin-Film Coated Glass Laser Filter Options

GiT1 circle lenses
GiT1

Wavelength & OD
532nm (OD 7)
755nm (OD 7)
730-900nm (OD 6)
900-925nm (OD 4)
925-1000nm (OD 5)
1000-1025nm (OD 6)
1025-1400nm (OD 7)
1400-2400nm (OD5)
2770-10600nm (OD 4)
10600nm (OD 5)

Material
Thin-Film Coated Glass

Color
Iridescent/Pink

VLT
30%

git1 graph
GiT5 circle lenses
GiT5

Wavelength & OD
750-1100nm (OD4)
800-830nm (OD5)
900-1000nm (OD5)
1000-1025nm (OD6)
1025-1400nm (OD7)
1400-2400nm (OD4)
2770-10600nm (OD5)

Material
Thin-Film Coated Glass

Color
Iridescent/Clear

VLT
49%

GiT7 circle lenses
GiT7

Wavelength & OD
430nm-500nm (OD5)
500-515nm (OD2)
515-532nm (OD.5)
655-1000nm (OD5)
1000-1025nm (OD6)
1025-1400nm (OD7)
1400-2400nm (OD5)
2770-10600nm (OD5)

Material
Thin-Film Coated Glass

Color
Iridescent

VLT
44%